گروه موسیقی کوبش – صوفی نامه

گروه موسیقی کوبش
سرپرست گروه و نوازنده تنبک : آرمان نادری
آواز: رشید شاکری مقدم
کوبه ای: امیر اثنی عشری
کوزه: محمد مهرآبادی
دف: جاوید میرشاهی
تصویر و تدوین: یاسر مهربانی
صدا: استودیو چکاوک
پخش : برای اولین بار از رسانه بهترینها
www.betarina.ir